บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)

บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)

การออกกำลังกายง่ายๆ เพื่อสุขภาพด้วย Interval Walking Training (IWT) เป็นประโยชน์ต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย: หัวใจ ความดัน น้ำตาลในเลือด และสมอง

บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)

ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการศึกษาวิจัยหลายชิ้น ยกตัวอย่างหนึ่งในนั้นคือทำที่ญี่ปุ่น โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 3 กลุ่ม:

กลุ่ม 1. ไม่เดิน

กลุ่ม 2. เดินวันละ 10,000 ก้าว 

กลุ่ม 3. ทำ IWT (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 10,000 คน)

ผลลัพธ์: 5 เดือนต่อมา

– ความดันโลหิตดีขึ้น (ทั้งตัวบนและตัวล่าง) -> ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองลดลง

– ลดอาการซึมเศร้าลง 50%

– ปรับปรุงประสิทธิภาพการนอนหลับได้ 12%

– ตัดสินใจได้เร็วขึ้น

– การเดิน 10,000 ก้าวต่อวันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะไม่มีการเร่งหัวใจ

บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)
บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)
บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)

วิธีทำ  Interval Walking Training (IWT)

เริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายหรือยืดกล้ามเนื้อ

3 นาที: เดินช้าๆ ตามจังหวะของเราเอง

3 นาที: เดินเร็ว (ก้าวยาวขึ้น โดยมุ่งไปที่ความเร็วทีใช้กล้ามเนื้อน่อง)

แล้วย้อนกลับไปเดินช้า 3 นาที เดินเร็ว 3 นาที จนครบ 5 ครั้ง เป็น 30 นาที

หรือหากแต่ละครั้ง ทำไม่ถึง 30 นาที ก็ทำ IWT แยกกันแล้วรวมให้ได้ 60 นาทีต่อสัปดาห์ 

ปลอดภัยกับคนที่เป็นโรคหัวใจ และมีประโยชน์มากมาย

คลิปวิดีโอ https://youtube.com/watch?v=z71aHZ4scMs%3Fsi%3D9LzTuZKIH_1bv5Dm