Hunger is a powerful motivation to change.

ประโยค “Hunger is a powerful motivation to change.” หมายความว่า “ความหิวเป็นแรงจูงใจอันทรงพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”

คำว่า “hunger” หมายถึง “ความหิว” คำว่า “motivation” หมายถึง “แรงจูงใจ” คำว่า “change” หมายถึง “การเปลี่ยนแปลง”

ในบริบทนี้ ประโยคนี้สื่อว่า ความหิวเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังที่ทำให้คนเราหยุดคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และหันมาคิดใคร่ครวญถึงตัวเองมากขึ้น อาจเป็นใคร่ครวญถึงชีวิต เป้าหมาย คุณค่า หรือความเชื่อของตัวเอง จนเป็นเรงผลักดันให้เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน หรือความสัมพันธ์

ความหิวเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การที่ร่างกายขาดอาหารจะทำให้คนเรารู้สึกอ่อนเพลีย หงุดหงิด และอาจทำให้คนเราคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวน้อยลง เพราะต้องการมุ่งความสนใจไปที่การหาอาหารเพื่อประทังชีวิต เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตของเรา หากเรายังอยู่ใน Comfort zone อยู่ เราจะไม่รู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตใดๆ แต่เมือเราถูกกดดันหรือเรียกว่า “หลังชนฝา” เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้และมุ่งมั่นเพื่อที่จะอยู่รอด

“Hunger is a powerful motivation to change.” สื่อว่า ความลำบาก ความไม่สมบูรณ์ เป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังที่ทำให้คนเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง เพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *