บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)

บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)

การออกกำลังกายง่ายๆ เพื่อสุขภาพด้วย Interval Walking Training (IWT) เป็นประโยชน์ต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย: หัวใจ ความดัน น้ำตาลในเลือด และสมอง

บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)

ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการศึกษาวิจัยหลายชิ้น ยกตัวอย่างหนึ่งในนั้นคือทำที่ญี่ปุ่น โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 3 กลุ่ม:

กลุ่ม 1. ไม่เดิน

กลุ่ม 2. เดินวันละ 10,000 ก้าว 

กลุ่ม 3. ทำ IWT (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 10,000 คน)

ผลลัพธ์: 5 เดือนต่อมา

– ความดันโลหิตดีขึ้น (ทั้งตัวบนและตัวล่าง) -> ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองลดลง

– ลดอาการซึมเศร้าลง 50%

– ปรับปรุงประสิทธิภาพการนอนหลับได้ 12%

– ตัดสินใจได้เร็วขึ้น

– การเดิน 10,000 ก้าวต่อวันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะไม่มีการเร่งหัวใจ

บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)
บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)
บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด และพัฒนาสมอง ด้วยการออกกำลังกาย Interval Walking Training (IWT)

วิธีทำ  Interval Walking Training (IWT)

เริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายหรือยืดกล้ามเนื้อ

3 นาที: เดินช้าๆ ตามจังหวะของเราเอง

3 นาที: เดินเร็ว (ก้าวยาวขึ้น โดยมุ่งไปที่ความเร็วทีใช้กล้ามเนื้อน่อง)

แล้วย้อนกลับไปเดินช้า 3 นาที เดินเร็ว 3 นาที จนครบ 5 ครั้ง เป็น 30 นาที

หรือหากแต่ละครั้ง ทำไม่ถึง 30 นาที ก็ทำ IWT แยกกันแล้วรวมให้ได้ 60 นาทีต่อสัปดาห์ 

ปลอดภัยกับคนที่เป็นโรคหัวใจ และมีประโยชน์มากมาย

คลิปวิดีโอ https://youtube.com/watch?v=z71aHZ4scMs%3Fsi%3D9LzTuZKIH_1bv5Dm

Hunger is a powerful motivation to change.

ประโยค “Hunger is a powerful motivation to change.” หมายความว่า “ความหิวเป็นแรงจูงใจอันทรงพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”

คำว่า “hunger” หมายถึง “ความหิว” คำว่า “motivation” หมายถึง “แรงจูงใจ” คำว่า “change” หมายถึง “การเปลี่ยนแปลง”

ในบริบทนี้ ประโยคนี้สื่อว่า ความหิวเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังที่ทำให้คนเราหยุดคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และหันมาคิดใคร่ครวญถึงตัวเองมากขึ้น อาจเป็นใคร่ครวญถึงชีวิต เป้าหมาย คุณค่า หรือความเชื่อของตัวเอง จนเป็นเรงผลักดันให้เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน หรือความสัมพันธ์

ความหิวเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การที่ร่างกายขาดอาหารจะทำให้คนเรารู้สึกอ่อนเพลีย หงุดหงิด และอาจทำให้คนเราคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวน้อยลง เพราะต้องการมุ่งความสนใจไปที่การหาอาหารเพื่อประทังชีวิต เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตของเรา หากเรายังอยู่ใน Comfort zone อยู่ เราจะไม่รู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตใดๆ แต่เมือเราถูกกดดันหรือเรียกว่า “หลังชนฝา” เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้และมุ่งมั่นเพื่อที่จะอยู่รอด

“Hunger is a powerful motivation to change.” สื่อว่า ความลำบาก ความไม่สมบูรณ์ เป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังที่ทำให้คนเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง เพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น